Narodowe czytanie

6 września w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji. Jest to ogólnopolska akcja pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Uczniowie klas 7 i 8 zapoznali się z prezentacją oraz wysłuchali utworów Adama Mickiewicza. Rok 2022 został ogłoszony przez sejm Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Małgorzata Gołdon

Kategoria - Informacje, Małgorzata Gołdon.