Najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie oraz Biblioteka Pedagogiczna i Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego przy PCPPP i DN w Głogowie
serdecznie zapraszają uczniów klas 1-8 szkół podstawowych powiatu głogowskiego do udziału w konkursie fotograficznym:

Najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa

Zadaniem konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego różnorodność i piękno powiatu głogowskiego. Udokumentowanie tego, co dzieje się w naszym regionie, przedstawienie zarówno życia codziennego, jak i  okolicznościowego oraz niezwykłych wydarzeń, zabytków, budowli współczesnych, znajdujących się na terenie naszej małej ojczyzny. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego Głogowa i powiatu głogowskiego. Konkurs ma też na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.

Warunki konkursu:
1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół powiatu głogowskiego.
2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne związane z powiatem głogowskim.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 zdjęcia. Format zdjęć 15 cm x  21 cm.
4. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie  akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie (dostarczenie) zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku).
5. Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko koordynatora projektu/nauczyciela oraz krótki opis przedstawionego miejsca, obiektu, zdarzenia.
6. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, z zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.
7. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy oraz wystawa pokonkursowa.

Etap szkolny
do 25.10.2019 r. należy dostarczyć do SP nr 2 w Głogowie najlepsze prace wybrane w każdej ze szkół.

Etap międzyszkolny
14.11.2019 r.
wyłonienie najlepszych z nadesłanych prac.

Rozstrzygnięcie konkursu
28.11.2019 r.  godz. 16:00
Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Załączniki:
Załącznik nr 1 ˃˃ Regulamin konkursu
Załącznik nr 2 ˃˃ Etykieta do przyklejenia
Załącznik nr 3 ˃˃ Karta zgłoszeniowa
Kategoria - Informacje, Konkursy, Z życia szkoły.