Najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości – konkurs.

Powiatowy Konkurs Fotograficzny
dla klas 1-8 szkół podstawowych

Najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa


Cele i tematyka konkursu:

Zadaniem konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego różnorodność i piękno powiatu głogowskiego. Udokumentowanie tego, co dzieje się w naszym regionie, przedstawienie zarówno życia codziennego, jak i okolicznościowego oraz niezwykłych wydarzeń, zabytków, budowli współczesnych, które są znajdują się na terenie naszej małej ojczyzny.
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego Głogowa i powiatu głogowskiego.
Konkurs ma też na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.
Warunki konkursu:

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół powiatu głogowskiego.
Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne związane z powiatem głogowskim.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 zdjęcia. Format zdjęć 15 cm x 21 cm.
Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie (dostarczenie) zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.
Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz krótki opis przedstawionego miejsca, obiektu, zdarzenia.
Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy oraz wystawa pokonkursowa.

Etap szkolny
do 19.10.2018 r. należy dostarczyć do SP nr 2 w Głogowie najlepsze prace wybrane w każdej ze szkół.
Etap międzyszkolny
5.11.2018 r. - wyłonienie najlepszych z nadesłanych prac.
Rozstrzygnięcie konkursu
28.11.2018 r. godz. 16.00
Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie.

Kategoria - Informacje, Konkursy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.