Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

„Ludzie być może bywają niepełnosprawni, za to nadal mają bardzo sprawne serca.”

Corocznie nasza szkoła włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz realizacji tych praw oraz zwiększanie świadomości publicznej. Dzień ten został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W obydwu budynkach naszej szkoły można oglądać wystawę poświęconą sławnym niepełnosprawnym. Zapraszamy również do obejrzenia prezentacji multimedialnej oraz wykorzystaniu jej na lekcjach wychowawczych.

Prezentacja zobacz

Beata Kornas, Justyna Kaleta, Agnieszka Chmielowska


Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.