Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

15 i 16 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie odbyły się warsztaty: Aktywność muzyczno - ruchowa dzieci, część II, w których uczestniczyli nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia przeprowadziła Beata Kubiak – mgr pedagogiki, autorka programów edukacyjnych, warsztatów metodycznych dla nauczycieli. Celem warsztatów było zapoznanie z metodą aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss.

Batii Strauss przez wiele lat pracując jako nauczycielka muzyki i pianistka, opracowała własną metodę, która w przystępny sposób zapoznaje dzieci z muzyką klasyczną, jak również ludową. Słuchanie muzyki z wykorzystaniem tej metody integruje różne formy aktywności, tj. granie, tańczenie, rytmizację tekstu, śpiewanie, powtarzanie rytmu, pantomimę czy improwizację. Dzieci słuchając muzyki aktywnie wchodzą w różne role (dyrygenta, muzyka, tancerza), a przy tym wykorzystują różne rekwizyty (instrumenty, pałeczki, patyczki, chusty). Metoda ta pozwala również na swobodną zamianę ról (zmianę rekwizytów, partnera w tańcu, rolę muzyka, dyrygenta), co powoduje, że dzieci się nie nudzą, a utwór nie traci na atrakcyjności. Takiego typu zajęcia wyzwalają u dzieci radość, zaangażowanie, pobudzają wyobraźnię, rozwijają poczucie rytmu, a przede wszystkim dostarczają bodźców do rozwoju artystycznego.

W ramach warsztatu, nauczycieli zapoznano z trzema utworami opracowanymi przez Batii Strauss:
• Rondo – J.S. Bach,
• Rondo – F. Rameau,
• Narwegien dance – E.Grieg,

oraz trzynastoma, gdzie wykorzystano metodę aktywnego słuchania muzyki:
• Tarantella – zabawa ruchowa
• Tarantella – instrumentacja
• Tarantella – taniec
• Epoi Taj Taj – zabawa ruchowa ze śpiewem
• Tzadik Katamar – zabawa ruchowa ze śpiewem
• Tzadik Katamar – taniec integracyjny
• Kwiaty – swobodna wypowiedź ruchowa dziecka
• Fryzjer – swobodna wypowiedź ruchowa dziecka
• Dla Zuzi - instrumentacja
• Hashual – instrumentacja
• Hashual – taniec
• Hashual – zabawa ruchowa ze śpiewem
• Fitsko Colo - taniec integracyjny
• Sia-la-la - taniec integracyjny
• Trojka / Lollipop – taniec integracyjny
• Radosny krąg – taniec integracyjny
• Taniec motyli – taniec

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.
Dziękujemy Państwu za udział i zaangażowanie.

Arlena Kiziak - doradca metodyczny


Galeria zdjęć


Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
Kategoria - Informacje.