Lekcje otwarte dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

1. Wprowadzenie osi liczbowej.
2. Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

Dnia 9 i 11 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie odbyły się lekcje otwarte z edukacji matematycznej dla nauczycieli z Powiatu Głogowskiego. Miały one za zadanie wsparcie metodyczne nauczycieli w realizacji ich zadań. Zajęcia zostały opracowane w oparciu o metodykę oraz konspekty zajęć przygotowane przez prof. dr hab. Jadwigę Hanisz. Autorkę koncepcji i programów zintegrowanych edukacji wczesnoszkolnej, która w latach 1992- 1998 wchodziła w skład zespołu MEN do spraw reformy oświaty.

9 stycznia uczniowie klasy pierwszej zostali zapoznani z modelem osi liczbowej. W pierwszym etapie lekcji wykorzystano elementy zabawy, gdzie uczniowie na specjalnie przygotowanych grządkach (rysunkach linii prostej), sadzili drzewa (woreczki). Zbierając woreczki zaznaczali odmierzone kroki na grządkach. Przeliczali liczbę zasadzonych drzewek oraz liczbę odstępów między drzewkami. Odpowiadali na pytania zadawane przez nauczyciela, np. ile kroków od startu znajduje się to drzewo? (położone na linii na dorysowanych przez uczniów punktach). Swoją odpowiedź, sprawdzali w praktyce.
W drugiej części lekcji, na osi liczbowej umieszczanej na tablicy, przyczepiali kolejno drzewka na oznaczonych punktach wg. instrukcji nauczyciela. W czasie pracy indywidualnej, uczniowie dorysowywali na drzewkach jabłka, przeliczając odległość od startu (zera). Na każdym drzewku , tyle jabłek, ile kroków można wykonać do zaznaczonego punktu. Na podstawie samodzielnie wykonanej pracy uzupełniali rysunki drzew na osi przypiętej do tablicy (scenariusz zajęć nr 1).

Różnorodność i atrakcyjność zadań stawianych na lekcji dzieciom do wykonania, pozwoliła na wprowadzenie pojęcia osi liczbowej w przystępny i zrozumiały dla ucznia sposób.

11 stycznia uczniowie klasy drugiej rozwiązywali proste zadania tekstowe w oparciu o konkrety, oraz rysunki schematyczne. Taka forma zajęć, dała możliwość tworzenia własnych sposobów obliczeń oraz samodzielnego dochodzenia do rozwiązania zadania. Lekcja była, również pretekstem do ustalenia w ramach dyskusji z uczniami odpowiedniej kolejności etapów rozwiązywania zadań tekstowych (scenariusz zajęć nr 2).

Wytworzona w czasie zajęć przyjazna atmosfera, atrakcyjna forma, zmobilizowała uczniów do aktywności na zajęciach. A treści zawarte w proponowanych zadaniach miały odniesienie do życia codziennego, co pozwoli na ich wykorzystanie praktyce.

Serdecznie dziękuję Pani Grażynie Fiałkowskiej i Pani Małgorzacie Przewockiej za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć.

Arlena Kizia
doradca metodyczny


Scenariusz zajęć nr 1

Galeria zdjęć


Lekcje otwarte dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 1

Scenariusz zajęć nr 2

Galeria zdjęć


Lekcje otwarte dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 2
Kategoria - Informacje.