Lekcja otwarta w I LO z „Pierwszej pomocy”

W dniu 11 kwietnia klasa 7e została zaproszona i uczestniczyła w lekcji otwartej w I Liceum Ogólnokształcącym im .Bolesława Krzywoustego w Głogowie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Lekcje zorganizowała pani mgr Elżbieta Soja wraz ze swoimi uczniami. Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej. Na początku została przedstawiona prezentacja, z której dowiedzieliśmy się co, to jest „łańcuch przeżycia”, „jakie są środki ochrony osobistej dla ratownika”, „Treści wezwania pomocy”. Następnie przeszliśmy do części praktycznej realizacji ćwiczeń z pierwszej pomocy. Ćwiczenia były realizowane na 3 stanowiskach, na których były fantomy z różnych grup wiekowych (osoba dorosła, dziecko, niemowlę).

Licealiści instruowali uczniów klasy 7 jak prawidłowo:
  • wykonać resuscytacje oddechowo-krążeniową (RKO),
  • jak korzystać z defibrylatora ADE,
  • pokazali chwyt Rautella, który pozwala szybko ewakuować osobę poszkodowaną z niebezpiecznego miejsca np. samochodu,
  • jak zastosować chwyt Heimlicha podczas zadławienia,
  • jak prawidłowo zabezpieczyć poszkodowanego na desce


Serdecznie dziękujemy pani Elżbiecie Soja i uczniom I LO za ciekawe zajęcia.
Agnieszka Chmielowska, Katarzyna Kuczewska


Kategoria - Informacje.