Lekcja o zdrowiu

Dnia 30 stycznia uczniowie klasy II c gościli w swojej klasie pielęgniarkę szkolną panią Irenę Zielińską. Podczas spotkania poruszone były zagadnienia dotyczące zdrowia i higieny osobistej. Uczyły się odróżniać produkty żywnościowe szkodliwe dla zdrowia od sprzyjających zdrowiu, poznały piramidę zdrowia oraz zasady racjonalnego odżywiania, wymieniały czynności związane z higieną osobistą oraz jej wpływ na rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów groźnych dla zdrowia człowieka. Zajęcia były bardzo interesujące i pouczające, a dzieci z zaangażowaniem brały udział w dyskusji.

Iwona Bielec

Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.