Laboratoria Przyszłości

Pierwsze spotkania z drukiem 3D za nami. Szkoła w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” zakupiła sprzęt, który ma na celu budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Praca z tymi urządzeniami, połączona z zabawą, rozwija wśród dzieci umiejętności manualne i techniczne, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów. Wpływa na zainteresowanie nowoczesną technologią i inżynierią. Pozwala na poznanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczy pracy zespołowej, dobrej organizacji, a nawet dbania o porządek na stanowisku pracy. Jeszcze przed przejściem na zdalne nauczanie, kilka klas, podczas zajęć z informatyki, mogło poznać budowę i działanie drukarki 3D, czy skanera 3D. Najpierw były pytania związane z zawartością pudełek, potem uczestnictwo w procesie składania i przygotowania urządzeń do pracy. Aż wreszcie udało się wydrukować kilka projektów, wyciąć kształty przy pomocy lasera, obrabiarki CNC.

Łukasz Cirko
Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.