Konkurs „Zostań Mistrzem Segregacji”

Konkurs "Zostań Mistrzem Segregacji" skierowany jest do przedszkolaków i uczniów wszystkich placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Konkurs obejmuje zbiórkę i segregację surowców wtórnych powstałych w gospodarstwach domowych takich jak małe elektroodpady, nakrętki plastikowe, makulatura, baterie, puszki aluminiowe.

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży a przede wszystkim utrwalenie nawyku systematycznej zbiórki i segregacji odpadów, wiedzy o prawidłowym kwalifikowaniu odpadów do poszczególnych grup surowców wtórnych, poszerzenie wiedzy o możliwościach przekazywania odpadów na terenie Głogowa do PSZOK (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Nagradzani są uczniowie w każdej kategorii, którzy zajmą w szkole miejsce od I – III.

Ze względu na sytuację epidemiczną uroczyste podsumowanie konkursu w roku szkolnym 2020/2021 nie odbyło się, ale uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody, które zostały im dostarczone do szkoły.

Gratulujemy!
Szkolny koordynator konkursu – Halina Nawizowska

SZKOLNE WYNIKI KONKURSU

kategoria elektroodpady:
I Sabat Marcel
II Pałatyński Maciej
III Stroiński Kacper

kategoria nakrętki:
I Stroiński Kacper
II Pałatyński Maciej
III Sabat Marcel

kategoria makulatura:
I Miedziński Kajetan
II Sabat Marcel

kategoria baterie:
I Stroiński Kacper
II Sabat Marcel
III Hadryś Jakub

kategoria puszki aluminiowe:
I Pałatyński Mariusz
II Stroiński Kacper
III Hadryś Jakub

Kategoria - Informacje, Konkursy.