Konkurs „The Big Challenge” z bardzo dobrymi wynikami naszych uczniów

W dniach 24-29 maja 2020 odbywał się Międzynarodowy Test Języka Angielskiego on-line „The Big Challenge”. W tym roku wzięli w nim uczniowie z 8 krajów Europy, w tym z: Austrii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Francji. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad pół miliona uczniów (582 444), w tym uczniowie z krajów gdzie angielski jest drugim językiem urzędowym. Krajami, które wystawiły najwięcej uczniów były Francja 255 366 uczestników i Niemcy 244 319 uczestników. W Polsce do konkursu przystąpiło 15 434 dzieci. W województwie dolnośląskim udział w konkursie wzięło 26 szkół i 1360 uczniów. Konkurs był bardzo trudny i sprawdzał czytanie, słuchanie ze zrozumieniem oraz funkcje i środki językowe oraz gramatykę, a także wiedzę o krajach angielskojęzycznych. Oprócz poprawności liczył się czas odpowiedzi - tym bardziej gratulujemy wszystkim uczestnikom. Na dwóch poziomach z trzech nasza szkoła uzyskała wyższą średnią punktową niż średnia wojewódzka i średnia krajowa .Maksymilian Rodzeń zajął 29 miejsce w województwie dolnośląskim i 207 miejsce w Polsce, Borys Kopcik 40 m. w woj. dolnośląskim i 465 w Polsce, Arkadiusz Olejniczak 60 w woj. dolnośląskim i 671 w Polsce. Oskar Lisiewicz 91 m. w dolnośląskim 984 w kraju, Alicja Antczak 107 m. w województwie i 1262 m w Polsce.

Daniel Chrzanowski

Kategoria - Informacje, Konkursy, Z życia szkoły.