Konkurs fotograficzny „Zatrzymane w kadrze – moje ulubione miejsce spotkań”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie, Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie serdecznie zapraszają uczniów klas 1-8 szkół podstawowych powiatu głogowskiego do udziału w konkursie fotograficznym

„Zatrzymane w kadrze – moje ulubione miejsce spotkań”
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa

Celem konkursu jest możliwość zmierzenia się uczestników w sposobie utrwalania i widzenia otaczającej ich rzeczywistości, rozpowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych oraz mieszkańców Powiatu Głogowskiego fotografii, jako środka wyrazu artystycznego. Pokażmy, że są miejsca w Głogowie i okolicy, które warto zobaczyć, że jest piękno, którego warto szukać, że są chwile, o których trzeba pamiętać i podzielić się nimi z innymi.

Warunki konkursu:

1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół powiatu głogowskiego, słuchaczy Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nauczycieli.
2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne ukazujące ulubione miejsca spotkań, relaksu i przyjemnych chwil.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 zdjęcia. Format zdjęć 15 cm x 21 cm.
4. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie (dostarczenie) zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.
5. Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz krótki opis przedstawionego miejsca, obiektu, zdarzenia.
6. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, z zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.
7. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy oraz wystawa pokonkursowa.

Etap szkolny
do 6.11.2020 r.
prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie
Aleja Wolności 74
67-200 Głogów

Etap międzyszkolny
30.11.2020 r.
wyłonienie najlepszych z nadesłanych prac

Rozstrzygnięcie konkursu
16.12.2020 r. godz. 16.00
Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Kategoria - Informacje, Konkursy.