Jak bawić się z dziećmi aby pokochały sport i muzykę?

„Każde dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną, która chce się ujawnić. Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim, uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą, lecz również bardziej szczęśliwą”.

E. Sourian


Dnia 7 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie odbyły się warsztaty muzyczno – taneczne „Jak bawić się z dziećmi aby pokochały sport i muzykę”. W warsztatach wzięło udział 40 nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz świetlic. Zajęcia przeprowadziła Monika Kluza - instruktor warsztatów muzyczno-teatralnych, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Pani Monika Kluza jest także autorką bajek, wierszy, opowiadań i piosenek dla dzieci, laureatką konkursów poezji śpiewanej i właścicielem Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z utworami muzycznymi , ich choreografią, zabawami integracyjnymi oraz propozycjami na masażyki dla dzieci i formy muzykowania pozwalające na wyciszenie i skupienie. Obejrzeli i przećwiczyli opracowania instrumentalne utworów, zabawy rytmiczne z wykorzystaniem różnorodnych rekwizytów.

W programie warsztatów znalazły się:
- „Bajka na zdrowie” – scenariusz uroczystości o tematyce sportowo-zdrowotnej;
- propozycje muzyczne na Mikołajki oraz Święta Bożego Narodzenia;
- muzyczne niespodzianki dla Mamy i Taty z okazji dnia Rodziny;
- najnowsze piosenki z repertuaru zespołu Tęczowa Muzyka;
- zabawy z akcesoriami cyrkowymi; kolorowe tańce i zabawy integracyjne.

Udział w warsztatach dostarczył nauczycielom wielu nowych i gotowych pomysłów do pracy z dziećmi. Pokazał, jak w atrakcyjny sposób prowadzić zajęcia umuzykalniające dla dzieci. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze, a po owocnych i pełnych zaangażowania warsztatach, nauczyciele gotowi są do podjęcia nowych wyzwań, prowadząc kreatywne i atrakcyjne zajęcia.

Serdecznie dziękuję Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie Pani Marioli Kokot za udostępnienie placówki i nieocenioną pomoc w organizacji warsztatów.

Arlena Kiziak – doradca metodyczny

Galeria zdjęć


Jak bawić się z dziećmi aby pokochały sport i muzykę?
Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.