Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Ze względu na reżim sanitarny i spełnienie wytycznych MEN, MZ, GIS tylko uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w Inauguracji Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2021/2022 na sali gimnastycznej. Oni, ich rodzice i wychowawcy zostali gorąco przywitani przez panią wicedyrektor Krystynę Mikołajczyk i prowadzących uroczystość- Marcina i Hanię. Ci drudzy obiecali pierwszakom podać pomocną dłoń w razie potrzeby, życzyli sukcesów związanych z nauką i odkrywaniem piękna współczesnego świata oraz nawiązania nowych przyjaźni. Umilając wszystkim czas Sandra Drankiewicz dedykowała przybyłym gościom piosenkę pt. „Powrót do szkoły”. Natomiast uczniowie klas II- VIII witali nowy rok szkolny wraz ze swoimi wychowawcami w przydzielonych salach lekcyjnych.

Bielec Iwona

Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.