I miejsce w konkursie plastyczno – literackim „Nowy Świat wokół nas”

Lena Sobala - Zielińska, klasa IVa – I miejsce w konkursie plastyczno – literackim o charakterze profilaktycznym „Nowy Świat wokół nas”

Kategoria - Osiągnięcia na szczeblu miejskim.