Hej kolęda, kolęda!

Dnia 20 grudnia w klasie 1a odbył się konkurs kolęd, Hej kolęda, kolęda. Celem konkursu było potrzymanie tradycji śpiewania kolęd oraz umożliwienie uczniom prezentowania swoich umiejętności i zdolności wokalnych.
Konkurs przebiegł w miłym i świątecznym nastroju. Uczestnicy z zaangażowaniem wykonywali przygotowane pod kierunkiem swoich rodziców kolędy. Prezentacje uczniów nagradzane były brawami.
Poziom konkursu był wysoki i wyrównany, wszyscy uczestnicy zaśpiewali przepięknie. Po krótkich obradach, jury konkursowe wyłoniło trzy pierwsze miejsca.
Zwycięzcą konkursu został Kewin Michta, drugie miejsce otrzymała Lena Domaradzka, a trzecie Zuzanna Jedynak. Laureaci otrzymali pamiątkowe medale, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.

Arlena Kiziak


Galeria zdjęć


Hej kolęda, kolęda!
Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.