Gala talentów „Tęczowa Gala”

Już po raz czwarty spotykaliśmy się na Gali Talentów „Tęczowa Gala” 4 czerwca 2019 roku w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, aby nasi uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty i pasje.
Intencją festiwalu jest wzmocnienie poczucia wartości u uczniów oraz promowanie ich dorobku artystycznego. To również okazja do współpracy różnych środowisk na rzecz promujących otwarte i przyjazne postawy wobec osób niepełnosprawnych.
W organizacje gali zaangażowanych jest kilka placówek: SP 2, PPPP i DN, SOSW, SP 8 oraz MOK.
Pozwolę tutaj wymienić Panie, które były zaangażowane w powstanie tegorocznej gali: ze szkoły podstawowej nr 2 Beata Kornas, Agnieszka Chmielowska i Ewa Milanowska, z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Beata Cześniuk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – Sylwia Dyba i Mirosław Żmuda oraz ze Szkoły podstawowej nr 8 Paulina Jarząbek i Joanna Raczycka.

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy.

Aby docenić wasze pasje mamy dla wszystkich uczestników skromne upominki, które ufundowali dla was:
• Urząd Miejski w Głogowie
• Starostwo Powiatowe w Głogowie
• Sp. z o.o. NTI
• Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Dziękujemy również PWiK, które co roku obejmuje nas patronatem i dzięki nimi możecie również cieszyć się drobnymi upominkami. Dziękujemy również klasie 1 d ze Szkoły Podstawowej nr 2 za występ artystyczny. Uczniowie zatańczyli do utworu Ed'a Sheeran'a „Perfekt”.


Galeria zdjęć


Gala talentów "Tęczowa Gala"
« z 2 »
Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.