Dzień Świadomości Autyzmu

Corocznie, 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości o Autyzmie. Dzień ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym zaburzeniem.
Symbolem solidarności z „autystami” jest kolor niebieski. Nasza szkoła również corocznie solidaryzuje się z ludźmi ze spektrum autyzmu ubierając się tego dnia na niebiesko.
Beata Kornas
Marta Burda
Justyna Kaleta

Kategoria - Informacje.