DZIEŃ PAPIESKI

„ Musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali ”.

16 października w całej Polsce obchodzony jest DZIEŃ PAPIESKI. Także w naszej szkole wspominaliśmy niezwykłą postać papieża Jana Pawła II, jego życie i nauczanie. Z tej okazji powstała wystawa książek ze zbiorów szkolnej biblioteki opowiadających Janie Pawle II- biografie, zbiory dokumentów papieskich czy różne broszury.

Uczniowie klas VI-VIII uczestniczyli w zajęciach poświęconych nauczaniu Jana Pawła II, podczas których niektórzy mieli okazję przygotować flagę papieską, poznać wiele ciekawostek z życia oraz zaśpiewać jedną z ulubionych piosenek „ Barkę”. Szkoła brała także udział w zbiórce pieniędzy na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która jest duchowym pomnikiem Jana Pawła II.

Papież Jan Paweł II uczy i inspiruje wielu ludzi do bycia radosnym, ambitnym, uczciwym, pracowitym, otwartym na drugiego człowieka. Swoim życiem dał przykład jak należy postępować wobec innych ludzi. Każdego traktował z wielkim szacunkiem, był człowiekiem zakochanym w Bogu, rozmodlonym, miał poczucie humoru. Spotykał się różnymi ludźmi i każdego słuchał z wielką atencją, empatią. Prostotą, pokorą, skromnością, uśmiechem pełnym dobroci przyciągał do siebie wielu młodych ludzi, ale też wskazywał drogę, stawiał wymagania i uczył jak żyć w przyjaźni z Bogiem.

Świadectwo życia Jana Pawła II może być inspiracją do tego jak stawać się lepszym człowiekiem, pilnym uczniem i dobrym chrześcijaninem.

Ewa Kuchaja, Katarzyna Aderek, Małgorzata Gołdon

Kategoria - Ewa Kuchaja, Informacje, Katarzyna Aderek, Małgorzata Gołdon.