Dzień Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, by podziękować nauczycielom oraz pracownikom szkoły za ich pracę. Samorząd Uczniowski nie zapomniał o swoich pedagogach i złożył życzenia za pomocą radioli. Podczas audycji uczniowie klasy 3b zaśpiewali piosenkę o pracy nauczyciela. Każdy z pedagogów otrzymał kartkę z życzeniami wykonaną przez uczniów naszej szkoły podczas zajęć kreatywnych w bibliotece szkolnej.
Kamila Karcz-Kwaśnik, Marta Burda

Kategoria - Informacje, Kamila Karcz-Kwaśnik, Marta Burda, Z życia szkoły.