Dzień Kobiet na zajęciach Wychowania Fizycznego

Dnia 8 marca w Dzień Kobiet, tradycyjnie na zajęciach Wychowania Fizycznego dziewczęta przygotowywały układy taneczne, taneczno-gimnastyczne, gimnastyczne . Dziewczęta klasy Vc i VIa wykazały się pomysłowością i kreatywnością, były to układy indywidualne ,w zespołach dwuosobowych i trzyosobowych. Każda formacja taneczna miała przygotowany podkład muzyczny, stroje taneczne lub gimnastyczne i ciekawe układy taneczne. 8 marca na zajęciach Wychowania Fizycznego było tanecznie i wesoło.

Nauczyciel Wychowania Fizycznego Iwona Hnat.

Kategoria - Informacje, Iwona Hnat.