Archipelag Skarbów

We wrześniu bieżącego roku w Szkole Podstawowej nr 2 gościliśmy przedstawicieli Programu Profilaktycznego ,,Archipelag Skarbów”. W ramach trzydniowych spotkań odbyła się prelekcja dla rodziców oraz nauczycieli. Jednak program skierowany był przede wszystkim do uczniów klas VIII.

Treści w nim zawarte oraz postawa prowadzących trenerów cechowało bardzo pozytywne podejście do młodzieży. Odwoływano się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanych ze szczęściem w miłości i życiu osobistym oraz realizacją życiowych pasji. Wspólnie rozmawialiśmy o trudnościach jakie napotyka młodzież, w tym pięknym okresie życia. Rozmawialiśmy o skutkach korzystania z substancji psychoaktywnych przez młodzież, ukazano destrukcyjny wpływ korzystania ze środków psychoaktywnych na proces zawiązywania znajomości, budowania przyjaźni i rozwój miłości.

Program oparty na wartościach uniwersalnych, ogólnoludzkich, takich jak: szacunek, miłość, uczciwość w relacjach z innymi pokazywał jak ważne w życiu młodego człowieka jest kierowanie się zasadami, aby budowane relacje i więzi z innymi były trwałe i wartościowe. Liczne elementy programu mówiły o szacunku wobec dziewcząt i kobiet, skutkach przedmiotowego traktowaniu ich przez chłopców, a także wskazywał na wartość asertywnej, a nie biernej, postawie dziewcząt wobec spotykających je oznak braku szacunku lub nawet przemocy. W przekazie tym budowany był jednoznaczny obraz właściwej postawy w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości, czemu towarzyszy uczenie się zdecydowanego sprzeciwu i szukania zewnętrznej pomocy w sytuacji, gdy młodzi ludzie czują się niepewnie lub ich poczucie bezpieczeństwa jest zagrożone.

Dziękujemy koordynatorom programu Archipelag Skarbów za ten przekaz i wspaniałą lekcję.

Galeria zdjęć


Archipelag Skarbów
Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.