Anglojęzyczne zasoby w naszej bibliotece

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowy dział książek w języku angielskim dla dzieci młodszych i starszych.
Zapraszamy przyszłych poliglotów!

Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.