Angielski z sukcesem!

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „The Bat Kid” okazał się dla naszych uczniów bardzo udany. Jest to jedyny konkurs języka angielskiego sprawdzający słuchanie ze zrozumieniem dla klas IV-VIII. Pomimo tego, że konkurs przeprowadzany jest od roku 2010, nadal pozostaje nowatorski w swojej formule, a także atrakcyjny z powodu wielu kolorowych ilustracji i skomponowanych specjalnie na jego potrzeby piosenek. W ogólnopolskim konkursie II miejsce zajęła Martyna Luzarowska, III miejsce Zuzanna Głuchowska, V miejsce Arkadiusz Peczeryk, VI miejsce Maja Chrabąszczewska i Oliwia Żyndul , IX miejsce Zuzanna Duziak i X miejsce Gabriela Rossa.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Daniel Chrzanowski

Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.