82 rocznica wybuchu II Wojny Światowej


Zaatakowani z trzech stron żołnierze polscy jako pierwsi stawili czoła niemieckim wojskom, walczyli przez sześć tygodni, ulegli przeważającej sile wroga. Po klęsce wrześniowej rozpoczął się trwający sześć lat okres okupacji. Podczas II wojny światowej zginęło 6 milionów obywateli Rzeczypospolitej.
Jolanta Peciak
Kategoria - Informacje.