3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami Święto obchodzone corocznie 3 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Celem tego święta jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami, u których występują ograniczenia w funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej.

W tym roku uczniowie kl. VIIIe pod opieką pani Agnieszki Chmielowskiej przygotowali gazetkę szkolną, z której pozostali uczniowie szkoły mogli zapoznać się z biografiami znanych osób borykającymi się w życiu codziennym z niepełnosprawnościami, a także mogli zapoznać się z zasadami savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnościami osób niewidomych, głuchych, zaburzeniami psychicznych, funkcji poznawczych i ruchowych. Samorząd Uczniowski pod opieką pani Małogrzaty Gołdon wspierał w tym dniu działania poprzez przygotowanie żółtych liści, które można było sobie przypiąć na ubraniu i solidaryzować się z osobami niepełnosprawnymi.

Uczniowie kl. VIIIe wraz z Gronem Pedagogicznym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych pragną złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, zdrowia, szczęścia rodzinnego, wyrozumiałości, życzliwości i uśmiechu towarzyszącego każdego dnia.

Agnieszka Chmielowska
Małogorzata Gołdon

Kategoria - Agnieszka Chmielowska, Informacje, Małgorzata Gołdon.