29 września Dzień Głośnego Czytania

Z tej okazji w naszej szkole zorganizowano akcje promujące głośne czytanie. Wybór książki nie był przypadkowy. Włączyliśmy się do Narodowego Czytania „Balladyny”. Ta wspaniała lektura jest głęboko zakorzeniona w naszej polskiej historii i mentalności. Buduje postawy i uczy, jej autor potrafi wytykać Polakom ich przywary, wspominając wszystko to, co kiedyś doprowadziło do upadku Rzeczypospolitej. To literatura, która jest elementem naszej tożsamości, naszej polskiej kultury i polskiej duszy.

Trzeba podkreślić, że czytanie na głos stymuluje rozwój wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnie. Czytanie otwiera dostęp do wiedzy, myśli, ułatwia uczenie się, rozwija. Wspólne czytanie to także wspólnie spędzony czas, rozmowa o książce.
Kategoria - Informacje.