25 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem to święto ustanowione w 1995 r. przez Ligę Niedosłyszących. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństw na coraz większy problem hałasu we współczesnym świecie oraz zapobieganie skutkom narażenia na hałas poprzez działania edukacyjne.
Hałas może wywoływać szereg zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu – zarówno psychologicznych jak i fizjologicznych. Już nawet niskie poziomy dźwięku, bezpieczne dla słuchu, działają na nas niekorzystnie, zwiększając stres, zmęczenie, rozdrażnienie i pobudzenie, większą zdolność do zachowań agresywnych oraz zmniejszenie zdolności koncentracji i motywacji do nauki. Codziennie, od najmłodszych lat, jesteśmy narażeni na hałas i jego negatywne skutki, dlatego tak ważne jest uświadamianie młodym ludziom jakie szkody w organizmie człowieka może wywołać hałas. Uczniowie klas siódmych i szóstych w ramach projektu „Żyjemy w świecie dźwięków” wykonali plakaty na temat wpływu hałasu na ludzkie zdrowie.

Halina Nawizowska

Kategoria - Informacje.