231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa, która regulowała podstawy ustroju Rzeczpospolitej. Oprócz tego, że dokument obejmował w swoich zapisach organizację władz państwowych, obowiązki obywateli oraz ich prawa, to w założeniu był próbą ratowania Polski. Dzień chwalenia konstytucji został uznany za święto już 5 maja 1791. W okresie zaborów świętowanie rocznic Konstytucji 3 maja było zakazane przez wszystkich zaborców. Przez cały okres zaborów Konstytucja 3 maja stała się symbolem dążenia narodu polskiego do odzyskania niepodległości, a następnie była pierwszym świętem państwowym ustanowionym w niepodległej Polsce w 1919 r. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 roku. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.
Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w naszej szkole odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klasy 2a i 4a.
Opiekun SU Beata Kornas

Kategoria - Informacje.