230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa, która regulowała podstawy ustroju Rzeczpospolitej.


Kategoria - Informacje.