Informacje   

   Kontakt    

 Nasze sukcesy  

  Absolwenci   

Szkoła w panoramie 

            

 

Jesteś tutaj: Strona główna / Strefa rodzica / Rekrutacja

 

Rekrutacja

Szanowni Rodzice!

Ważny jest dla nas każdy uczeń. Rozpoznajemy jego szczególne potrzeby edukacyjne, by właściwie dobierać metody, środki oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, które prowadzą do zaspokajania potrzeb, rozwoju intelektualnego i osobowościowego. Tworzymy atmosferę bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku, kształtujemy zachowania prozdrowotne, dotyczące zdrowego stylu życia.

Uczymy naszych uczniów twórczego myślenia, pogłębiania wiedzy oraz wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce. Nauczanie w naszej szkole zapewnia dziecku poznawanie świata, szacunek dla człowieka, kształtowanie samodzielności, poczucie bezpieczeństwa i wszechstronny rozwój. Od zawsze w działaniu wspiera nas Rada Rodziców.

OFERTA SZKOŁY

EDUKACYJNA        

świetnie przygotowana kadra pedagogiczna, ciągle podnosząca swoje kwalifikacje,

własny program profilaktyczny i wychowawczy,

nauka dwóch języków obcych – j. angielskiego od klasy I i j. niemieckiego od klasy V,

rozszerzony zakres godzin z j. polskiego i matematyki,

nieodpłatne zajęcia logopedyczne,

specjalistyczna opieka pedagoga,

zajęcia socjoterapeutyczne,

gimnastyka korekcyjna,

zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce,

zajęcia rewalidacyjne,

pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców,

zajęcia komputerowe dla klas I-VI,

edukacja muzyczna z rytmiką od klasy pierwszej,

zajęcia basenowe na „Pływalni Chrobry”,

nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne.

 BAZA       

sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, stoliki dopasowane do  wzrostu   dzieci, wyodrębnione kąciki tematyczne: przyrodniczy, czytelniczy, rekreacyjny (dywan), sprzęt   multimedialny;

świetlica oferująca zajęcia w mało licznych grupach i odrębnych salach;

stołówka oferująca smaczne, pełnowartościowe obiady w dwóch turach (zupa o 10.30, drugie danie   o 11.30), stoliki dostosowane do potrzeb dzieci;

bardzo dobra baza lokalowa (budynek po termomodernizacji i generalnym remoncie sali   gimnastycznej, korekcyjnej, sal lekcyjnych, zaplecza sanitarnego);

codzienna opieka przedmedyczna;

czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;

profesjonalnie prowadzona biblioteka z bogatym księgozbiorem;

estetyczne i kolorowe sale lekcyjne;

dwie pracownie komputerowe wyposażone w komputery wysokiej jakości ze stałym dostępem do   Internetu;

doskonała sportowa baza lokalowa - sala gimnastyczna, salka gimnastyki korekcyjnej;

kompleks boisk zewnętrznych;

plac zabaw „ Radosna szkoła";

radiola;

    ATUTY

przyjazna dziecku atmosfera w małej, kameralnej szkole,

objęcie dzieci sześcioletnich procesem adaptacyjnym,

nowatorskie metody nauczania,

innowacje i projekty edukacyjne,

nauka w systemie jednozmianowym (od godz. 8.00);

wycieczki krajoznawcze, edukacyjne i "Zielone Szkoły",

liczne koła przedmiotowe oraz sekcje sportowe umożliwiające wszechstronny rozwój zdolności    i zainteresowań uczniów,

szkoła bezpieczna, monitorowana, niedostępna dla osób postronnych,

zajęcia świetlicowe w odrębnych salach i małych grupach,

certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku,

udział w wielu akcjach np. „Pij mleko”, „Owoce w szkole”, „Pomagamy zwierzętom”,

świetlica pracująca w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców,

uczniowie zdolni otrzymują stypendia Prezydenta Miasta Głogowa,

dzieci w trudnej sytuacji materialnej i życiowej mogą ubiegać się o stypendium socjalne, wyprawkę   szkolną i dofinansowanie do obiadów.

 TRADYCJE SZKOŁY

▪ akademie okolicznościowe,

Pasowanie na ucznia klasy I,

Dzień Samorządności,

jasełka, wigilie klasowe i bale karnawałowe,

konkursy,

Magia Świąt”,

Dni Ekologii,

Dni Kultury Zdrowotnej,

Dni oszczędności,

Gala Talentów,

Tydzień Pluszowego Misia      

OPIS PLACÓWKI

Szkoła Podstawowa nr 2 usytuowana jest w centrum Głogowa przy Alei Wolności 74. Teren szkoły jest ogrodzony, oświetlony i estetycznie zagospodarowany, co zapewnia bezpieczny i przyjemny odpoczynek uczniów podczas przerw lekcyjnych. Obiekt szkoły jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz.

W naszej szkole każde dziecko czuje się ważne i bezpieczne. Fakt, że nasza szkoła nie jest wielkim molochem, też jest naszym atutem. W naszej szkole znamy wszystkich uczniów i wiele o nich wiemy, a i uczniowie znają doskonale wszystkich swoich nauczycieli. Stąd jedni i drudzy mogą precyzyjnie określić swoje oczekiwania i dążenia oraz je realizować.

Oferta edukacyjna i pedagogiczna szkoły satysfakcjonuje społeczność szkolną i rodziców naszych uczniów. Rozpoznajemy potrzeby i pomagamy w trudnościach, stymulujemy rozwój.
Nasza szkoła oferuje uczniom atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, rozwijające ich wszechstronne zainteresowania. Każdy uczeń ma tu szansę ujawnić swoje mocne strony, realizować pasje i odnieść sukces. Sukcesy mierzymy osiągnięciami naszych uczniów, którzy zdobywają nagrody i puchary w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym, powiatowym, międzyszkolnym.

Wysiłek uczniów zawsze jest nagradzany, a osiągnięcia prezentowane na Szkolnej Gali Talentów. Tradycyjnie od lat jesteśmy inicjatorami i organizatorami konkursu na najciekawszą gazetkę szkolną oraz Rejonowego Konkursu Matematycznego.

Współpracujemy z różnymi instytucjami między innymi: Uniwersytetem Wrocławskim, PWSZ w Głogowie, policją, MOPS, świetlicami środowiskowymi, przedszkolami, parafią św. Klemensa, Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Archeologiczno- Historycznym.

Wśród naszych absolwentów są aktorzy, sportowcy kadry narodowej, lekarze, nauczyciele, pracownicy państwowi i przedsiębiorcy.

Dużą wagę przywiązujemy do kontaktów i współpracy z rodzicami, których uważamy za sprzymierzeńców w wychowywaniu naszych uczniów. Wychowując uczniów, zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji nie tylko w sporcie, ale także w kontaktach z innymi ludźmi. Zależy nam, aby nasi absolwenci byli ludźmi wrażliwymi i umieli w przyszłości, decydując o losie innych, podejmować trafne decyzje.

Z całą pewnością zaangażowanie i kreatywność naszych nauczycieli pozwoli dzieciom łatwo wkroczyć w świat szkolnej rzeczywistości.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie obejmuje ulice:

Aleja Wolności

▪ Browarna

▪ Cicha

▪ Dobra

▪ Działkowa

▪ Dzieci Głogowskich

▪ Elektryczna

▪ Głowackiego

Generała Rozwadowskiego

▪ Grodzisko

▪ Grunwaldzka (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 i 6)

▪ Jedności Robotniczej

Kamienna Droga

Kwiatowa

Krochmalna

Księdza Prałata Luigi Novarese

▪ Lipowa (10)

Łąkowa

Łużycka

Magazynowa

1 Maja

Mała

Matejki

Mickiewicza

Nadbrzeżna

Obozowa

Plac Kolegiacki

Plac 1000-lecia

Plac Jana z Głogowa

Poczdamska

Północna

Południowa

Przemysłowa

Sikorskiego

Skłodowskiej-Curie

Słowackiego

Spichrzowa

Spokojna

Spółdzielcza

Strzelecka

Sybiraków

Topolowa

Towarowa

Wierzbowa

Wincentego Pola

Wojska Polskiego nr nieparzyste (od 1 do 9)

wieś Biechów

wieś Wróblin Głogowski

Zamkowa

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

  tel. 76 728 65 80

        76 726 56 28

  fax: 76 728 65 95

  e - mail:

  sp2sekretariat@fhu-anmar.pl

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

  9.50 - 10.35

 10.45 - 11.30

 11.45 - 12.30

 12.45 - 13.30

 13.35 - 14.20

Kalendarz - Polski, Calendian

 

Copyright © 2004-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie