.

      Szkoła Podstawowa nr 2      

                                      Aleja Wolności 74

                           67-200 Głogów

tel. (76) 7265628 

.

.

Menu główne

        Strona główna

Liczba odwiedzin:

  Licznik

 

 

Dodano: 17 września 2014

Otrzymaliśmy Certyfikat Zielonej Flagi

Niezmiernie nam miło poinformować, że znaleźliśmy się w grupie placówek, które otrzymały Certyfikat Zielonej Flagi. Tytuł ten, nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Jesteśmy jedną z dwóch szkół w Głogowie (SP-2 i SP-7), które otrzymały to międzynarodowe wyróżnienie ekologiczne    więcej »

--------------------------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE!

17 września 2014 r. (tj. środa) odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami

klasy I-III godz. 16.00,        klasy IV-VI godz. 17.00

Dodano: 7 września 2014

Dbajmy o rozwój naszych dzieci!

Komputerowe Badanie Postawy Ciała w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie, dla wszystkich chętnych uczniów (szczególnie z klas III, V, VI) odbędą się 9 października (czwartek) 2014r.

Koszt badania 30 zł. Zapisy u p. Iwony Hnat. Zapraszamy.      więcej »

--------------------------------------------------------------------------------

Dodano: 7 września 2014

Uwaga rodzice i uczniowie!  

W  październiku, w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie, odbędą się przesiewowe (oglądowe) badania postawy ciała uczniów z klas II i IV. Są to badania bezpłatne - finansowane przez Urząd Miasta w Głogowie.

Badania przeprowadzać będzie Akademia Prostych Pleców.

2 października (czwartek) badaniu poddani zostaną uczniowie klas II, a 3 października (piątek) uczniowie klas IV.

Uczeń może być bezpłatnie zbadany, po podpisaniu na zebraniach z rodzicami zgody przez rodzica bądź prawnego opiekuna.

  --------------------------------------------------------------------------------

Dodano: 7 września 2014

"Lekkoatletyczne piątki" na Wyżykowskiego

Źródło: Redakcja GPI   

"Lekkoatletyczne piątki" to kolejna propozycja dla młodych sportowców cyklicznych zajęć treningowych. Będą one realizowane na nowo wybudowanym obiekcie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego ul. W. Stwosza 3 w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego - „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”. Najbliższe zajęcia odbędą się 5 i 12 września o godz.16.00.   więcej »

  --------------------------------------------------------------------------------

Dodano: 2 września 2014

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

Znów zabrzmiał szkolny dzwonek. Po zasłużonych wakacjach 1 września o godz. 8.00 uroczystym apelem nowy rok szkolny powitało ponad 400 uczniów naszej szkoły. W klasach pierwszych naukę rozpoczęło 103 uczniów.               więcej »

  --------------------------------------------------------------------------------

   Dodano: 27 sierpnia 2014

  DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!

 

 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015

 odbędzie się  1 września o godz. 8.00  na boisku szkolnym.

 

                                  SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!

 

Uwaga rodzice uczniów klas I - "DBAM O ROZWÓJ MOJEGO DZIECKA" 

 

Komputerowe badania postawy ciała i stóp dla uczniów klas I, w naszej szkole odbędą się dnia:

16 września 2014 r. (wtorek) - klasy I a i I b

17 września 2014 r. (środa) - klasy I c i I d

Koszt badań na terenie szkoły 30 zł.

Termin wpłat do 12.IX.2014 u wychowawców klas.

Szczegółowych informacji o badaniach udziela mgr Iwona Hnat.

Badania rozpoczynają się od godziny 8.00.

Obecność rodziców w dniu badania jest nieobowiązkowa.

Odbiór wyników badań przez rodziców i konsultacje odbędą się w wyznaczonym terminie.   

                                  więcej »

  --------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA RODZICE!

Rządowym programem pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2014/2015 będą objęci uczniowie w:

  • klasach II, III

  • klasie VI

  • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niesprawnościami sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

    - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski są dostępne w szkole u pedagogów oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Pliki do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód;

- zaświadczenie z zakładu pracy o osiągniętym dochodzie miesięcznym-netto, za który   uważa się dochód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- zaświadczenie z MOPS o pobieranych świadczeniach,

- inne dokumenty i zaświadczenia o osiągniętym dochodzie,

- fakturę potwierdzającą zakup podręczników, wystawioną na wnioskodawcę.

Zobacz »  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa.

  --------------------------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE!

Pomoc w formie stypendium szkolnego przewidziana jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do 15 września w szkole u pedagogów.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, których dochód nie przekracza 456 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski są dostępne w szkole u pedagogów oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce  Pliki do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód;

- zaświadczenie z zakładu pracy o osiągniętym dochodzie miesięcznym-netto, za który    uważa się dochód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- inne dokumenty i zaświadczenia o osiągniętym dochodzie.

 

 

do góry strony

Strony:   1   2        8   »