.

.

.

 

        Aktualności

Licznik odwiedzin:

  Licznik

 

          

Dodano: 04 października 2015

Święto Chleba                                                                                        

"Być dobrym jak chleb"

Brat Albert

Święto Chleba wpisało się na stałe w kalendarz imprez odbywających się w naszej szkole i promujących tradycyjną kuchnię. Wydarzenie odbywa się cyklicznie od 2000 roku. Impreza ma za zadnie podkreślanie szacunku do chleba, poznanie ciężkiej pracy ludzi, którzy ten chleb na poszczególnych etapach wytwarzają...   więcej »

------------------------------------------------------------------------------

Dodano: 04 października 2015

Spotkanie pierwszaków z policjantem

Od początku września, w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły", głogowscy policjanci ruchu drogowego i dzielnicowi zapewniali uczniom bezpieczną drogę do szkoły, pełniąc służbę bezpośrednio w okolicach szkół. Przeprowadzali również zajęcia z uczniami klas pierwszych...     więcej »

------------------------------------------------------------------------------

                        

Dodano: 22 września 2015

Pływanie z Mistrzem   

W niedzielę, 20 września, odbyło się spotkanie z Wicemistrzem Świata  w pływaniu Radosławem Kawęckim. Radek rozpoczynał swoją przygodę z pływaniem w wieku 7 lat, więc może i w reprezentacji naszej szkoły też jest jakiś mistrz lub mistrzyni?     więcej »

------------------------------------------------------------------------------

 

Dodano: 22 września 2015

Witajcie w naszej gromadzie 

Zgodnie z tradycją „pierwszaki” uczęszczające do świetlicy wstąpiły w zastęp naszej gromady przechodząc chrzest świetlicowy, który odbył się 18 września br. Uroczystość przebiegła  jak zwykle w radosnej atmosferze. Dzieci w tym roku musiały wykazać się wiedzą dotyczącą regulaminu świetlicy, a także sprawnościami takimi jak: spostrzegawczość, celność, szybkość, wytrzymałość, sprawność fizyczna itp.        więcej »

------------------------------------------------------------------------------

 

Dodano: 22 września 2015

Sprzątanie Świata 2015

„Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska. Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Do akcji włączają się wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej planety...       więcej  »

------------------------------------------------------------------------------

Dodano: 22 września 2015

Wycieczka do piekarni

16 września uczniowie klasy I c odwiedzili piekarnię, która znajduje się niedaleko naszej szkoły przy ulicy A. Mickiewicza. Wszystkich uczestników wycieczki przywitał jeden z właścicieli firmy Pan Leszek Malanowski , który oprowadził nas po piekarni. Opowiadał szczegółowo o tym, co dzieje się  w kolejnych pomieszczeniach.    więcej »

------------------------------------------------------------------------------

Dodano: 8 września 2015

Niespodzianka od Radia Plus

8 września do Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie zawitał dyrektor Radia Plus Głogów pan Bogdan Mikołajczyk wraz projektantem działań promocyjnych panią Barbarą Szymandera.

Goście, przekazali dla najmłodszych uczniów naszej szkoły upominki w postaci pomocy naukowych.

Była to dla nas bardzo miła niespodzianka, za którą serdecznie dziękujemy.

------------------------------------------------------------------------------

Dodano: 2 września 2015

Rok szkolny 2015/2016 oficjalnie rozpoczęty!

 

Tak niedawno rozstaliśmy się, a znów nadszedł czas powrotu i spotkania. Za nami dwa m

iesiące wspaniałych, beztroskich wakacji.

1 września o godz. 8.00 odbył się w naszej szkole uroczysty apel inaugurujący nowy rok szkolny 2015/2016. Po wakacjach wróciliśmy w szkolne mury, by z uśmiechem na ustach pogłębiać swoją wiedzę i przeżywać niezwykłe przygody w towarzystwie koleżanek i kolegów...     więcej  »

------------------------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE!

Komputerowe badania postawy ciała i stóp, dla uczniów klas I,

odbędą się w naszej szkole 17 i 18 września 2015 roku (tj. czwartek i piątek)

przez Akademię Prostych Pleców.

Koszt badania 30 zł.

------------------------------------------------------------------------------

       UWAGA!

       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

                 2015/2016 odbędzie się

       1 września (wtorek) o godzinie 8.00

                                                                                  Zapraszamy!

------------------------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE!

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2015/16 prosimy rodziców/opiekunów o zgłoszenie się do świetlicy szkolnej w celu potwierdzenia uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych,  co pomoże w organizacji pracy.

Zaświadczenia o zatrudnieniu należy dostarczyć w pierwszym tygodniu września.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prosimy o odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

 

                                                                                   Dziękujemy

                                                                            Wychowawcy świetlicy

------------------------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE!

Rządowym programem pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2015/2016 będą objęci uczniowie w klasach III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum oraz uczniowie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dla wszystkich uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc w zakupie podręczników, na podstawie kryterium dochodowego, będzie ono jednolite (wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych) tj. miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 574 zł.

Programem będą także, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie, objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niesprawnościami sprzężonymi. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. » zobacz więcej informacji  

                                                                »  Ogłoszenie Prezydeta Miasta Głogowa

Wysokość dofinansowania na jednego ucznia wyniesie od 225 zł (np. dla ucznia III klasy szkoły podstawowej) do 450 zł, a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego – maksymalnie 770 zł na ucznia.      » zobacz tabelę

Wnioski są dostępne w szkole u pedagogów oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce  Pliki do pobrania

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE!

Pomoc w formie stypendium szkolnego przewidziana jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.      » zobacz regulamin

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do 15 września u pedagoga szkolnego.

Wnioski są dostępne w szkole u pedagogów oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce  Pliki do pobrania

do góry strony